OVER DE AUTEUR

Ik ben een ‘uit het hart’ schrijver als het dagelijkse leven me haast dwingend laat voelen, dat ik mijn emoties aan het papier mag toevertrouwen. Inmiddels schrijf ik al zo’n vijftig jaar gedichten en verhalen, waarvan enkele zijn opgenomen in diverse bundels. Het verlangen om ooit mijn levensverhaal te schrijven was al jaren sluimerend aanwezig.

De laatste zes jaar heb ik diverse, vaak beginnende schrijvers mogen helpen bij de totstandkoming van hun boek als redacteur en schrijfcoach. Enkele boeken waren levensverhalen en daarmee werd mijn eigen verlangen steeds verder aangewakkerd.

Toen ik in november 2018 de diagnose uitgezaaide longkanker kreeg, nam het verlangen om mijn autobiografische verhaal te schrijven nog meer toe. Nadat de twee jaren van immuun- en chemotherapie achter de rug waren en mijn energie weer toenam, ben ik begonnen met schrijven en dat heeft geresulteerd in:

DE HAND DIE NIET LOSLAAT

Hopelijk kan ik jou inspireren en stimuleren met mijn boek en je laten inzien dat er ondanks verdriet, rouw, gemis en ziekte altijd nog redenen zijn om na het vallen weer op te staan, om vol dankbaarheid je rijkdom te zien en om je rijk te voelen.

Ik wens je veel leesplezier toe.

Lennie de Man

Zwijndrecht, november 2022