PRIVACYBELEID

ADRES VAN DEZE WEBSITE: https://www.dehanddienietloslaat.nl.

Ik, Lennie de Man, respecteer de privacy van bezoekers aan genoemde website en sociale mediakanalen. Met de persoonlijke informatie die jij verschaft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

WELKE GEGEVENS VERWERK IK?
Ik verkrijg persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon of app en te denken valt aan de verwerking van:

– NAW-gegevens
– Contactgegevens, zoals postadres, emailadressen en telefoonnummers
– Gegevens over je activiteiten op deze website (géén IP-adressen)
– Inhoud van communicatie met mij

DOELEN
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
– Onderhouden van contact
– Een goede en efficiënte dienstverlening
– Het verrichten van administratieve handelingen
– Verbetering van de dienstverlening
– Facturering
– Verzenden van mijn eventuele nieuwsbrieven

GRONDSLAGEN
Ik verwerk eerdergenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARTERMIJNEN
Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik hierboven in de privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken.

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via lennie@dehanddienietloslaat.nl.

Betalingen kunnen vooralsnog alleen via bankoverschrijving of via een ontvangen ING Betaalverzoek worden gedaan.

Lennie de Man

Zwijndrecht, november 2022